دستگاه جوش حرارتی

استاندارد

دستگاه جوش حرارتی با قابلیت نصب روی نوار نقاله و جوش سر کیسه های نایلونی به صورت غلطکی.

دستگاه جوش حرارتی

دستگاه جوش حرارتی